John Cullberg (1895-1983)

Ett biografiskt projekt om biskopen och teologen John Cullberg

John Cullberg var biskop i Västerås 1940-1962, efter en akademisk karriär i Göteborg och Uppsala och prästtjänst i Uppsala stift.
Redan på 1920-talet kritiserar Cullberg ytterhögern och distanserar sig från fascisternas demokratikritik. Han var också tidigt ute med att även peka på att det fanns en risk för att även i ett demokratiskt system skulle någon form av totalitarism kunna genomföras.
Under hans biskopstid avgjordes Svenska kyrkans plats i skördetidens folkhem. Därmed blir den samhällspolitiska sidan av hans teologi intressant.

Kontaktperson: Lennart Sjöström. E-post: lennart.v.sjostrom (snabel-a) gmail.com

Om ett liv med Svenska kyrkan i utlandet.

Fast spridd i många länder

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) är en viktig verksamhet som lyfter in den svenska folkkyrkan i ett internationellt sammanhang där hon blir världsvid.
  I SKUT:s verksamheter och församlingar möter svenskar utomlands andra kyrkor, traditioner och kulturer och får samtidigt en möjlighet att vara en del av den svenskkyrkliga gemenskapen också utanför Sveriges gränser.

Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utland tillägnad Lennart Sjöström handlar både om ett prästliv utomlands och hur det kan innebära att som utlandssvensk möta Svenska kyrkan. Boken ger en inblick i Svenska kyrkans verksamhet på platser som London, Kapstaden, Antwerpen och Alexandria.
Bidragen fokuserar på områden som församlingsliv, ekumenik, politik, kulturkonfrontationer och diplomatiska relationer. Här möter läsaren , bland andra, tidigare sjömanspräster, ärkebiskopen av Canterbury, Margaret Thatcher, Emmanuel Levinas, Dag Hammarskjöld och Desmond Tutu.

Boken finns tillgänglig genom bokhandeln eller förlaget. Klicka här för mer information.

Svenska kyrkan under kalla kriget.

Svenska kyrkan och kalla kriget

Innan murarna föll. Svenska kyrkan och kalla kriget

Dåvarande sekreteraren Björn Ryman tog initiativet till ett forskningsprojekt om kyrkan och det kalla kriget. Projektet genomfördes med forskare från Finland, Tyskland och Sverige. Björn Ryman lyfte fram behovet av en forskning som ökar vår kunskap om och förståelse av vad som hände under denna tid.

Aktörer i Svenska kyrkan agerade och tog ställning till skeenden både inom och genom olika internationella rörelser, i förhållande till vad som hände i Europa, Afrika, Asien och Latinamerika.

Det kalla kriget beskrivs ofta som en historisk period mellan 1946 och 1989. Kalla kriget har också beskrivas som en sorts världsförklaring, där en global maktkamp mellan USA och Sovjetunionen med sina respektive allierade genererade relationer, strukturer och ideologier, som både kunde sammanfalla och gå på tvärs mot andra relationer, strukturer och ideologier. Komplexiteten att förstå tidens konkreta sammanhang blir stor.
 Ett återkommande diskussionsämne var kyrkornas situation i kommunistdiktaturerna. Ett annat var kyrkans politisering, ett begrepp som i praktiken användes för att kritisera ett växande engagemang inom kyrkan i fattiga länders situation, samtidigt som protester mot USA:s krig i Vietnam blev allt fler.
   Beskyllningarna för vänstervridning av kyrkan förstärktes under slutet av kalla kriget av att traditionellt kyrkovänliga partier, som Moderaterna och Centerpartiet, distanserade sig från kyrkan i spåren av ett växande nyliberalt inflytande.
  Projektets forskningsresultat redovisas i boken Innan murarna föll – Svenska kyrkan under kalla kriget (Artos & Norma 2019).
Boken finns tillgänglig genom bokhandeln eller förlaget. Klicka här för mer information.

Anne-Marie Thunberg; samhället, etiken och kyrkan.

Anne-Marie Thunberg – Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft

Det är en i svensk kristenhet och svenskt samhällsliv betydelsefull person som här presenteras. Anne-Marie Thunberg var under många år redaktör för kulturtidskriften Vår Lösen. Därmed kom hon i hög grad att påverka åsiktsbildning i både kyrka och i det omgivande samhället. Vi får möta henne som ledarskribent och som redaktör med ambition att engagera kunniga skribenter till Vår Lösens ständigt pågående dialog om samhällsutveckling och kristen tro.

Anne-Marie Thunberg tillägnade sig redan i unga år en förankring både i politisk vänster och i kristen tro. Denna dubbla förankring fick ytterligare näring under studietid och begynnande yrkesliv, och förblev viktiga inspirationskällor för hennes mångåriga kulturgärning.

Som redaktör för Vår Lösen presenterade hon tidens utmaningar för sina läsare . Samtidigt går hon i närkamp med olika sidor av den svenskkyrkliga lutherska traditionen. Hennes erfarenhet av etikkonsultens dilemma i kärnkraftsdebatten hade betydelse för hennes ställningstaganden i den forskningsetiska debatten.

I boken medverkar Sven-Erik Brodd, Bengt Gustafsson, Bo Hanson, Göran Lantz, Alf Linderman, Evelina Lundmark, Gert Nilsson, Karin Oljelund, Lars Rydén, Björn Ryman, Lennart Sjöström och Gunnar Weman.

Boken finns tillgänglig genom bokhandeln eller förlaget. Klicka här för mer information.


Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.