Aktuella publikationer

SSKT:s hela skriftserie presenteras längre ner på denna sida.

Rapport 3 från projektet Folkkyrka i minoritet
Rapport 2 från projektet Folkkyrka i minoritet.
Rapport 1 från projektet Folkkyrka i minoritet.
Svenska kyrkan under kalla kriget.
SSKT:s arbete under de första hundra åren.
Boken om Anne-Marie Thunberg.

Forkningsstiftelsen SSKT:s skriftserie


* De böcker i skriftserien som getts ut på Artos förlag finns tillgängliga genom bokhandeln eller genom förlaget.
* Alla böcker i skriftserien kan lånas hem med hjälp av närmaste folkbibliotek.
* Understrukna titlar är klickbara för mer information.

31. Allt har sin tid. Folkkyrka under omvandling. Rapport 3 från SSKT:s projekt ”Folkkyrka i minoritet”. Redaktör: Thidevall, Sven. Skellefteå: Artos, 2024. Författare: Kajsa Ahlstrand; Sven-Erik Brodd; Gunnar Edqvist; Charlotta Ekelund; Anders Ekhem; Thomas Ekstrand; Stefan Gelfgren; Bo Hanson; Ragnar Håkanson; Jonas Lindberg; Göran Lundstedt; Mattias Martinson; Fredrik Santell; Sven Thidevall; Linda Vikdahl Gunséus; Anneli Öljarstrand.

30. John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker. Redaktör: Sjöström, Lennart. Skellefteå: Artos, 2023. Författare: Torbjörn Aronson; Birgitta Brodd; Sven-Erik Brodd; Johan Cullberg; Bo Hanson; Jonas Jonson; Karin Johannesson; Mikael Mogren; Inga Sanner; Gunnar Weman.

29. Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utland tillägnad Lennart Sjöström. Redaktör: Kristenson, Olle. Skellefteå: Artos, 2022.

28. Mindre folk - mer kyrka? Möjligheter for Svenska kyrkan i en postkristen tid. Rapport 2 från projektet Folkkyrka i minoritet. Redaktör: Thidevall, Sven. Skellefteå: Artos, 2021. artos.se/bok/mindre-folk-merkyrka/ Författare: Kajsa Ahlstrand; Ann Aldén; Sven-Erik Brodd; Jan Eckerdal; Gunnar Edqvist; Judith Fagrell; Sune Fahlgren; Bo Hanson; Leif Nordenstorm; Henrik Rudsäter; Katariina Sjöblom; Sven Thidevall; Björn Vikström; Allan Willny.

27. Svenska kyrkan som minoritetskyrka. Rapport 1 från projektet Folkkyrka i minoritet. Redaktör: Thidevall, Sven. Skellefteå: Artos, 2020. artos.se/bok/svenska-kyrkan-som-minoritetskyrka/ Författare: Kerstin Billinger; Almut Bretschneider-Felzman; Sven-Erik Brodd; Eva Sundelin Isaksson; Sven Thidevall; Carol Wardman.

Nr 22. Prästliv på olika kontinenter. En vänbok till Sven Arne Flodell. Redaktör Sjöström, Lennart (Artos, Skellefteå 2015).

Nr 21. Att mötas är att växa. En studie i mångkulturalitet. Redaktör Flodell, Sven Arne (Artos, Skellefteå 2015).

Nr 20. Siri Dahlquist – psalmförfattare, prästfru, teolog. Redaktör: Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå 2012).

Nr 19. Mångkulturell samverkan – platser och prägel. Redaktör: Lennart Sjöström (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2012).

Nr 18. Vivi-Ann Grönqvist - Ett liv i tjänst för Kyrkan. Redaktörer Flodell, Sven Arne & Grönqvist, Vivi-Ann (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2010).

Nr 17. Flodell, Sven Arne: I kamp lever kyrkan – i vila dör hon. Samtal med Manfred Björkquist. (Artos, Skellefteå 2009.)

Nr 16. Åke Andrén - Ett mångsidigt professorsliv. Redaktörer Flodell, Sven Arne & Grönqvist, Vivi-Ann (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2008).

Nr 15. Andlig växt i kristen tradition. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2008).

Nr 14. 2008, Manfred Björkquist – Visionär och kyrkoledare. Redaktör Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå 2008.).

Nr 13. Hammar, Inger m.fl.: Religionsblindhet. Redaktör: Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2006).

Nr 12. Människan, meningen och kristen tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2005).

Nr 11. Dahlgren, Sam: Sverige och kristen tro - Ett forum för dialog och samhällsdebatt. (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2004.)

Nr 10. Gunnar Rosendal - En banbrytare för kyrklig förnyelse. Redaktör Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå 2003).

Nr 9. Algulin, Ingemar m.fl.: Författare och kristen tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2000).

Nr 8. Jigenius, Pär-Arne m.fl.: Dagspress och religion. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1999).

Nr 7. Eilert, Håkan m.fl.: Möte med människor av annan tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1998).

Nr 6. Strömholm, Stig m.fl.: Pengar, Politik och Moral. Svenska kyrkans forskningsråd - Kyrka och samhälle. (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1993).

Nr 5. Tro och Politik. Redaktör Flodell, Sven Arne (Verbum, Stockholm 1991).

Nr 4. Fernlund, Siegrun m.fl.: Språk och Verklighet. (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1986.)

Nr 3. Wrede, Gösta: Vad säger Geijer? Livssyn och tro hos Erik Gustaf Geijer och hans betydelse idag. (Plus ultra, Helsingborg 1983.)

Nr 2. Gerhardsson, Birger & Aronson, Harry & Wrede, Gösta: Skuld, ansvar, befrielse. (Skeab, Älvsjö 1982.)

Nr 1. Gyllensten, Lars m.fl.: Varför inte kristendom? (Skeab, Älvsjö 1981.)