Aktuella publikationer

SSKT:s hela skriftserie presenteras längre ner på denna sida.

Svenska kyrkan i utlandet - gränslös folkkyrka.
Rapport 2 från projektet Folkkyrka i minoritet.
Rapport 1 från projektet Folkkyrka i minoritet.
Svenska kyrkan under kalla kriget.
SSKT:s arbete under de första hundra åren.
Boken om Anne-Marie Thunberg.

Forkningsstiftelsen SSKT:s skriftserie


De böcker i skriftserien som getts ut på Artos förlag finns tillgängliga genom bokhandeln eller genom förlaget. Alla böcker i skriftserien kan lånas hem med hjälp av närmaste folkbibliotek.
Understrukna titlar är klickbara för mer information.

Stiftelsens Sverige och kristen tro skriftserie:


Nr 27. Svenska kyrkan som minoritetskyrka. Rapport 1 från projektet "Folkkyrka i minoritet". Redaktör: Thidevall, Sven (Artos, Skellefteå 2020).

Nr 26. Innan murarna föll. Svenska kyrkan under kalla kriget. Redaktör: Sjöström, Lennart (Artos, Skellefteå 2019).

Nr 25. ”Och hela folket sade Amen” – perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop Gunnar Weman. Redaktörer: Sjöström, Lennart & Pädam, Tiit (Artos, Skellefteå 2016).

Nr 24. Flodell, Sven Arne: Ett hoppfullt tidens tecken. Från elitism till holism. SSKT 100 år. (Artos, Skellefteå 2016.)

Nr 23. Anne-Marie Thunberg - Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft. Redaktör Sjöström, Lennart (Artos, Skellefteå 2015).

Nr 22. Prästliv på olika kontinenter. En vänbok till Sven Arne Flodell. Redaktör Sjöström, Lennart (Artos, Skellefteå 2015).

Nr 21. Att mötas är att växa. En studie i mångkulturalitet. Redaktör Flodell, Sven Arne (Artos, Skellefteå 2015).

Nr 20. Siri Dahlquist – psalmförfattare, prästfru, teolog. Redaktör: Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå 2012).

Nr 19. Mångkulturell samverkan – platser och prägel. Redaktör: Lennart Sjöström (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2012).

Nr 18. Vivi-Ann Grönqvist - Ett liv i tjänst för Kyrkan. Redaktörer Flodell, Sven Arne & Grönqvist, Vivi-Ann (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2010).

Nr 17. Flodell, Sven Arne: I kamp lever kyrkan – i vila dör hon. Samtal med Manfred Björkquist. (Artos, Skellefteå 2009.)

Nr 16. Åke Andrén - Ett mångsidigt professorsliv. Redaktörer Flodell, Sven Arne & Grönqvist, Vivi-Ann (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2008).

Nr 15. Andlig växt i kristen tradition. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2008).

Nr 14. 2008, Manfred Björkquist – Visionär och kyrkoledare. Redaktör Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå 2008.).

Nr 13. Hammar, Inger m.fl.: Religionsblindhet. Redaktör: Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2006).

Nr 12. Människan, meningen och kristen tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2005).

Nr 11. Dahlgren, Sam: Sverige och kristen tro - Ett forum för dialog och samhällsdebatt. (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2004.)

Nr 10. Gunnar Rosendal - En banbrytare för kyrklig förnyelse. Redaktör Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå 2003).

Nr 9. Algulin, Ingemar m.fl.: Författare och kristen tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 2000).

Nr 8. Jigenius, Pär-Arne m.fl.: Dagspress och religion. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1999).

Nr 7. Eilert, Håkan m.fl.: Möte med människor av annan tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1998).

Nr 6. Strömholm, Stig m.fl.: Pengar, Politik och Moral. Svenska kyrkans forskningsråd - Kyrka och samhälle. (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1993).

Nr 5. Tro och Politik. Redaktör Flodell, Sven Arne (Verbum, Stockholm 1991).

Nr 4. Fernlund, Siegrun m.fl.: Språk och Verklighet. (Stiftelsen Sverige och kristen tro 1986.)

Nr 3. Wrede, Gösta: Vad säger Geijer? Livssyn och tro hos Erik Gustaf Geijer och hans betydelse idag. (Plus ultra, Helsingborg 1983.)

Nr 2. Gerhardsson, Birger & Aronson, Harry & Wrede, Gösta: Skuld, ansvar, befrielse. (Skeab, Älvsjö 1982.)

Nr 1. Gyllensten, Lars m.fl.: Varför inte kristendom? (Skeab, Älvsjö 1981.)