Pågående forskning

* Folkkyrka i minoritet; Rapport 1, 2 och 3. Se nedan.
* Margit Sahlin, pionjär och kyrkoherde. Se nedan.
* inför det ekumeniska året 2025. Se nedan.

Rapport 3 "Folkkyrka i minoritet"

Folkkyrka i minoritet


Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation där kyrkan inte längre omfattar "alla". Det går att vara en levande kyrka då också, men inte på samma sätt som tidigare. "Folkkyrka i minoritet" är ett pågående forskningsprojekt som undersöker utmaningar och möjligheter i denna nya situation.

Rapport 3
Projektets senaste rapport ställer frågan:
  Vad händer med ett samhälle, när den kyrka som varit folkomfattande, istället hamnar i minoritet.
  I varje känd kultur finns religion och andlighet med som en grundton. Men den grundtonen kan stämmas i olika tonarter, vilket påverkar den samlade klangbilden i ett samhälle.
  Vilka blir följderna av att en tusenårig kristen samhällsreligion nu tonas ut? Hur blir den nya klangbilden, i samhället och i kyrkan?
  Denna tredje rapport heter Allt har sin tid. Folkkyrka under omvandling (Artos 2024). Bidragen reflekterar över vad det innebär att folkkyrkans tid som majoritetskyrka är över. Och hur den omvandlingen kan hanteras, för att i tillit kunna lämna det som haft sin tid.
  Boken finns tillgänglig i bokhandeln och hos förlaget. Klicka här för mer information.

Rapport 2

Projektets andra rapport heter Mindre folk – mer kyrka? Möjligheter för Svenska kyrkan i en postmodern tid (Artos 2021).
  Att Svenska kyrkan får ställa om till ett liv som minoritetskyrka förändrar inte kyrkans uppdrag, men förutsättningarna förändras. Vad händer med ”Svenska” i Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? Kan det bli mer kyrka i tjänst för världen?
  I denna rapport ger forskare och reflekterande praktiker perspektiv på Svenska kyrkans framtid.
• Vad framträder när församlingen sätts i fokus?
• Brännpunkter där framtiden formas.
• Det mångtydiga begreppet ”minoritet”.
• Förslag på teologiska verktyg för folkkyrka i förändring.
Boken finns tillgänglig i bokhandeln och hos förlaget. Klicka här för mer information.

Rapport 1
Projektets första etapp inriktades på erfarenhetsutbyte, med bidrag från systerkyrkor i Tyskland och Storbritannien. Erfarenheter från svenskkyrkliga församlingar, i förorten och i utlandet, där minoritetssituationen länge varit en verklighet, kompletterade bilden.
  Den första rapporten Svenska kyrkan som minoritetskyrka (Artos 2020) dokumenterar erfarenheter av hur det redan idag är att leva som folkkyrka i minoritet:
 • Sven-Erik Brodd: När folket och kyrkan i folkkyrkan gått skilda vägar
  • Almut Bretschneider-Felzmann: Reflektioner över kyrkornas utveckling i Tyskland.
  • Carol Wardman: En walesisk erfarenhet.
  • Kerstin Billinger: Erfarenheter från Skärholmens församling.
  • Eva Sundelin Isaksson: Utlandskyrkan - en framtidsmodell?
  • Sven Thidevall: Sorgen och glädjen de vandra tillsamman ...
Boken finns tillgänglig i bokhandeln och hos förlaget. Klicka här för mer information.

Kontaktperson: Sven Thidevall.
E-post: thidevall(snabel-a)yahoo.se

Rapport 2 från "Folkkyrka i minoritet".
Rapport 1 från "Folkkyrka i minoritet".
Margit Sahlin 1954.

Margit Sahlin, pionjär och kyrkoherde

Ett biografiskt projekt om kvinnopionjären och kyrkoherden Margit Sahlin

Margit Sahlin  (1914-2003) doktorerade i romanska språk 1940, och fortsatte med studier i teologi. Teologie kandidat blev hon 1943.
  Åren 1945–1970 arbetade Sahlin som sekreterare för kvinnofrågor i Svenska kyrkans Diakonistyrelse. Därefter, och fram till sin pensionering var hon kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stockholm - den första kvinnliga kyrkoherden i Svenska kyrkan.
  I Diakonistyrelsen utförde hon bland annat ett pionjärarbete genom att inspirera till stiftskvinnoråd i de olika stiften. 1950 grundade hon S:ta Katharinastiftelsen, en mötesplats för dialogen kyrka-samhälle.
  1960 blev Margit Sahlin , Elisabeth Djurle och Ingrid Persson de tre första kvinnorna som prästvigdes i Svenska kyrkan.

Kontaktperson: Olle Kristenson.
E-post: ollekr(snabel-a)gmail.com

Nathan Söderblom (Albert Engström 1924, Wikimedia).

Inför det ekumeniska året 2025

2025 aktualiseras två ekumeniskt avgörande händelse: det stora konciliet i Nicea 325 samt det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925.
I ett samarbete med Sveriges kristna råd tas en studie- och fördjupningsbok fram.

I boken presenteras vision och huvudlinjer för det ekumeniska mötet i Stockholm 1925 samt en historisk spaning från Nicaea 325 till Stockholm 1925.
Bland annat kvinnorna vid Stockholmsmötet 1925 och vad som sjöngs vid mötet ägnas specialstudier. Flera tematiska undersökningar och framtidsblickar kompletterar boken.

Kontaktperson: Olle Kristenson,.
E-post: ollekr(snabel-a)gmail.com

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.