Folkkyrka i minoritet


Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation där kyrkan inte längre omfattar "alla". Det går att vara en levande kyrka då också, men inte på samma sätt som tidigare. Projektet Folkkyrka i minoritet undersöker utmaningar och möjligheter i denna nya situation.

Projektets första etapp inriktades på erfarenhetsutbyte, med bidrag från systerkyrkor i Tyskland och Storbritannien. Erfarenheter från svenskkyrkliga församlingar, i förorten och i utlandet, där minoritetssituationen länge varit en verklighet, kompletterade bilden.
  Den första rapporten Svenska kyrkan som minoritetskyrka (Artos 2020) dokumenterar erfarenheter av hur det redan idag är att leva som folkkyrka i minoritet:
 • Sven-Erik Brodd: När folket och kyrkan i folkkyrkan gått skilda vägar
  • Almut Bretschneider-Felzmann: Reflektioner över kyrkornas utveckling i Tyskland.
  • Carol Wardman: En walesisk erfarenhet.
  • Kerstin Billinger: Erfarenheter från Skärholmens församling.
  • Eva Sundelin Isaksson: Utlandskyrkan - en framtidsmodell?
  • Sven Thidevall: Sorgen och glädjen de vandra tillsamman ...
Boken finns tillgänglig i bokhandeln och hos förlaget. Klicka här för mer information.

Projektets andra rapport heter Mindre folk – mer kyrka? Möjligheter för Svenska kyrkan i en postmodern tid (Artos 2021).
  Att Svenska kyrkan får ställa om till ett liv som minoritetskyrka förändrar inte kyrkans uppdrag, men förutsättningarna förändras. Vad händer med ”Svenska” i Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? Kan det bli mer kyrka i tjänst för världen?
  I denna rapport ger forskare och reflekterande praktiker perspektiv på Svenska kyrkans framtid.
• Vad framträder när församlingen sätts i fokus?
• Brännpunkter där framtiden formas.
• Det mångtydiga begreppet ”minoritet”.
• Förslag på teologiska verktyg för folkkyrka i förändring.
Boken finns tillgänglig i bokhandeln och hos förlaget. Klicka här för mer information.

Projektets tredje del pågår 2022-2023. Utifrån projektets två tidigare rapporter fortsätter vi med att utforska omvärlds-förändringarnas inverkan på kyrka och samhälle, förändringar i samhällets gemensamma föreställningar om religion och andlighet, samt hur samhällsbygget påverkas av dessa förändringar.

Kontaktperson: Sven Thidevall.
E-post: thidevall(snabel-a)yahoo.se

Rapport 2 från "Folkkyrka i minoritet".
Rapport 1 från "Folkkyrka i minoritet".
John Cullberg (1895-1983) Bild: Uppsala universitetebibliotek

John Cullberg

Ett biografiskt projekt om biskopen och teologen John Cullberg

John Cullberg (1895-1983) var biskop i Västerås stift 1940-1962, efter en akademisk karriär i Göteborg och Uppsala och prästtjänst i Uppsala stift.
  Cullberg kritiserade idéer från den politiska ytterhögern redan på 1920-talet. Han distanserar sig från den kritik av demokratin som framfördes av fascismen, men pekade också på risken för en demokratiskt genomförd totalitarism. Cullbergs herdabrev till Västerås stift 1944 blir omdiskuterat.
  Hans biskopstid inföll under den tid så Svenska kyrkans plats i skördetidens folkhem avgjordes. Därmed blir den samhällspolitiska sidan av hans ecklesiologi intressant.

Kontaktperson: Lennart Sjöström. E-post: lennart.v.sjostrom (snabel-a) gmail.com

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.