Pris för forskning om välsignelse bland samer

Pris för forskning om välsignelse bland samer

Lovisa Mienna Sjöberg har tilldelats Stiftelsen Sverige och kristen tros forskningspris, framför allt för avhandlingen Att leva i ständig välsignelse. En studie av sivdnidit som religiös praxis (2018).

Priset delades ut i Helga trefaldighets kyrka i Uppsala den 3 maj 2024. Prisceremonin inleddes klockan 17:00 med mässa med biskop em Sven Thidevall som celebrant. Klockan 18:00 föreläste pristagaren om sin forskning. Foto: Anna Karin Hammar.

Stiftelsen Sverige och kristen tro har följande motivering för beslutet: "I sin studie av sivdnidit har Lovisa Mienna Sjöberg lyft fram en nordsamisk religiös praktik och övertygande hävdat att den kan ses som kontextualisering av kristen tro i samisk kultur och syn på naturen. Det utmanar till förnyad reflexion kring kristologins kosmiska dimensioner men också en teologisk analys av de dikotomier som efter reformationerna i Sverige byggdes upp mellan folkliga kulturer och kristen tro och som först på 1800-talet observerades av folklivsforskningen. Lovisa Mienna Sjöbergs forskningar erbjuder en fördjupad förståelse av samisk kultur och kristen tro på ett sådant sätt att den bör kunna inspirera till ny forskning också inom andra områden. Genom avhandlingen har ny mark brutits inom ett viktigt teologiskt forskningsfält.”

Lovisa Mienna Sjöberg är førsteamanuensis (docent) vid Samiska högskolan/Sámi Allaskuvla i Kautokeino/Guovdageaidnu i Norge och disputerad vid den teologiska fakulteten i Oslo. Hon har specialiserat sig på andliga traditioner och praktiker i Sápmi och samisk historia och nutid i förhållande till tro och kyrka.

Forskningspriset utdelades första gången som det Flodellska forskningspriset, instiftat av makarna Sven Arne och Gunvor Flodell, i samband med att Stiftelsens hundraårsjubileum 2016. Då tilldelades priset till numera professorn Jonas Ideström. 2018 erhöll numera docenten Marie Rosenius priset och 2020 numera biskopen Andreas Holmberg. Läs mer om pristagarna under fliken Om SSKT.

För ytterligare information hänvisas till direktor Leif Nordenstorm, leif.nordenstorm (snabel-a) fjellstedtska.seAktuell forskning:
1) Folkkyrka i minoritet
2) Pionjären och kyrkoherden Margit Sahlin
3) Inför det ekumeniska året 2025


1) "Folkkyrka i minoritet"
Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation där kyrkan inte längre omfattar "alla". Det går att vara en levande kyrka då också, men inte på samma sätt som tidigare. "Folkkyrka i minoritet" är ett pågående forskningsprojekt som undersöker utmaningar och möjligheter i denna nya situation.

Projektets senaste rapport ställer frågan: Vad händer med ett samhälle, när den kyrka som varit folkomfattande, istället hamnar i minoritet.
  I varje känd kultur finns religion och andlighet med som en grundton. Men den grundtonen kan stämmas i olika tonarter, vilket påverkar den samlade klangbilden i ett samhälle. Vilka blir följderna av att en tusenårig kristen samhällsreligion nu tonas ut? Hur blir den nya klangbilden, i samhället och i kyrkan?

Rapporten heter Allt har sin tid. Folkkyrka under omvandling (Artos 2024).


Projektets första rapport samlade erfarenheter av att leva som kyrka i minoritet, med bidrag både från europeiska folkkyrkor och från församlingar i Svenska kyrkan. Resultatet redovisas i Svenska kyrkan som minoritetskyrka.


Vad händer med Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? I projektets andra rapport Mindre folk – mer kyrka? reflekterar forskare och praktiker över hur församlingarna påverkas av förändringen och hur den större bilden kan förstås.

Läs mer om forskningsprojektet "Folkkyrka i minoritet" och rapporterna under fliken Pågående forskning, eller Klicka här.

2) Pionjären och kyrkoherden Margit Sahlin
Margit Sahlin (1914-2003) var pionjären som blev en av de tre första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan och den första kvinnliga kyrkoherden.

Men hon var långt mer än så. Under sitt liv engagerade hon sig bland annat i vetenskapligt arbete, kvinnofrågor och dialogen mellan kyrka och kultur, kyrka och samhälle. Läs mer under fliken Pågående forskning, eller Klicka här.

 3) Inför ekumeniska året 2025
2025 är jubileumsåret som aktualiseras två ekumeniskt avgörande händelse, både det stora konciliet i Nicea 325 och det banbrytande ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Inför firandet av dessa två händelser år 2025 tas en studie- och fördjupningsbok fram i samarbete med Sveriges kristna råd. Läs mer under fliken Pågående forskning, eller Klicka här.

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se