Detta händer i SSKT

Pris för forskning om välsignelse bland samer


Pressmeddelande 

Lovisa Mienna Sjöberg har tilldelats Stiftelsen Sverige och kristen tros forskningspris, framför allt för avhandlingen Att leva i ständig välsignelse. En studie av sivdnidit som religiös praxis (2018).

Priset kommer att delas ut i Helga trefaldighets kyrka i Uppsala den 3 maj 2024. Prisceremonin inleds klockan 17:00 med mässa med biskop Sven Thidevall som celebrant. Klockan 18:00 föreläser pristagaren om sin forskning.

Stiftelsen Sverige och kristen tro har följande motivering för beslutet:

"I sin studie av sivdnidit har Lovisa Mienna Sjöberg lyft fram en nordsamisk religiös praktik och övertygande hävdat att den kan ses som kontextualisering av kristen tro i samisk kultur och syn på naturen. Det utmanar till förnyad reflexion kring kristologins kosmiska dimensioner men också en teologisk analys av de dikotomier som efter reformationerna i Sverige byggdes upp mellan folkliga kulturer och kristen tro och som först på 1800-talet observerades av folklivsforskningen. Lovisa Mienna Sjöbergs forskningar erbjuder en fördjupad förståelse av samisk kultur och kristen tro på ett sådant sätt att den bör kunna inspirera till ny forskning också inom andra områden. Genom avhandlingen har ny mark brutits inom ett viktigt teologiskt forskningsfält.”

Lovisa Mienna Sjöberg är førsteamanuensis (docent) vid Samiska högskolan/Sámi Allaskuvla i Kautokeino/Guovdageaidnu i Finnmark i Norge och disputerad vid den teologiska fakulteten i Oslo. Hon har specialiserat sig på andliga traditioner och praktiker i Sápmi och samisk historia och nutid i förhållande till tro och kyrka.

Forskningspriset utdelades första gången i samband med att Stiftelsens hundraårsjubileum 2016. Då tilldelades priset numera professorn Jonas Ideström. 2018 erhöll numera docenten Marie Rosenius priset och 2020 numera biskopen Andreas Holmberg.

För ytterligare information hänvisas till direktor Leif Nordenstorm, leif.nordenstorm (snabel-a) fjellstedtska.se


* Folkkyrka i minoritet
De flesta barn döps inte. De flesta unga konfirmeras inte. De flesta par gifter sig inte i kyrkan. Det går att vara en levande kyrka också i den situationen, men inte på samma sätt som tidigare. Projektet "Folkkyrka i minoritet" undersöker utmaningar och möjligheter.
   Projektet är nu inne i sin tredje fas. Den pågår 2022-2023.
   Den första rapport från projektet samlade erfarenheter av att leva som kyrka i minoritet, med bidrag från europeiska folkkyrkor och minoritets-församlingar i Svenska kyrkan. Resultatet redovisas i Svenska kyrkan som minoritetskyrka (2020).
  Vad händer med Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? I projektets andra rapport Mindre folk – mer kyrka? (2021) reflekterar forskare och praktiker över framtiden.
   Läs mer under fliken Pågående projekt. 

* Folkkyrka i minoritet
De flesta barn döps inte. De flesta unga konfirmeras inte. De flesta par gifter sig inte i kyrkan. Det går att vara en levande kyrka också i den situationen, men inte på samma sätt som tidigare. Projektet "Folkkyrka i minoritet" undersöker utmaningar och möjligheter.
   Projektet är nu inne i sin tredje fas. Den pågår 2022-2023.
   Den första rapport från projektet samlade erfarenheter av att leva som kyrka i minoritet, med bidrag från europeiska folkkyrkor och minoritets-församlingar i Svenska kyrkan. Resultatet redovisas i Svenska kyrkan som minoritetskyrka (2020).
  Vad händer med Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? I projektets andra rapport Mindre folk – mer kyrka? (2021) reflekterar forskare och praktiker över framtiden.
   Läs mer under fliken Pågående projekt.

* Fast spridd i många länder
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) lyfter in folkkyrkan i internationella sammanhang. I Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utland tillägnad Lennart Sjöström (2022) möter läsaren sjömanspräster, ärkebiskopen av Canterbury, Margaret Thatcher, Emmanuel Levinas, Dag Hammarskjöld, Desmond Tutu m.fl. Läs mer under fliken Tidigare forskning.

* Ett biografiskt projekt om biskopen och teologen John Cullberg
John Cullberg var biskop i Västerås 1940-1962. Redan på 1920-talet kritiserar Cullberg ytterhögern och distanserar sig från fascisternas demokratikritik. Han pekar också på risken för en demokratiskt genomförd totalitarism. Under hans biskopstid avgjordes Svenska kyrkans plats i skördetidens folkhem. Därmed blir den samhällspolitiska sidan av hans teologi intressant.
   Läs mer under fliken Pågående projekt.

* Flodellska forskningspriset
Priset instiftades av Sven Arne och Gunvor Flodell och utdelas av forskningsstiftelsen SSKT till nydanande forskning inom SSKT:s verksamhetsområde.
  Priset har tilldelats biskop TD Andreas Holmberg (2020), forskningsledare TD Marie Rosenius (2018) samt professor Jonas Ideström (2016). Läs mer under fliken Om SSKT.

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se