Nytt från SSKT

Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utland tillägnad Lennart Sjöström.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) gör folkkyrkan världsvid. Utifrån ett prästliv på olika platser i världen belyses vad detta arbeta över gränserna kan innebära för människor. Redaktör Olle Kristenson. (Artos 2022.)

Mindre folk - mer kyrka? Möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid.

Som minoritetskyrka möter Svenska kyrkan både nya utmaningar och nya möjligheter. Detta dubbla perspektiv framträder i Rapport 2 från SSKT-projektet Folkkyrka i minoritet. Redaktör Sven Thidevall. (Artos 2021.)

Svenska kyrkan som minoritetskyrka.

Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation - att inte längre omfatta alla eller ens de flesta. I projektets första rapport samlas erfarenheter av att som folkkyrka redan nu befinna sig i en minoritetssituation. Redaktör Sven Thidevall. (Artos 2020.)

Detta händer i SSKT


* Folkkyrka i minoritet
De flesta barn döps inte. De flesta unga konfirmeras inte. De flesta par gifter sig inte i kyrkan. Det går att vara en levande kyrka också i den situationen, men inte på samma sätt som tidigare. Projektet "Folkkyrka i minoritet" undersöker utmaningar och möjligheter.
   Projektet är nu inne i sin tredje fas. Den pågår 2022-2023.
   Den första rapport från projektet samlade erfarenheter av att leva som kyrka i minoritet, med bidrag från europeiska folkkyrkor och minoritets-församlingar i Svenska kyrkan. Resultatet redovisas i Svenska kyrkan som minoritetskyrka (2020).
  Vad händer med Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? I projektets andra rapport Mindre folk – mer kyrka? (2021) reflekterar forskare och praktiker över framtiden.
   Läs mer under fliken Pågående projekt.

* Fast spridd i många länder
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) lyfter in folkkyrkan i internationella sammanhang. I Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utland tillägnad Lennart Sjöström (2022) möter läsaren sjömanspräster, ärkebiskopen av Canterbury, Margaret Thatcher, Emmanuel Levinas, Dag Hammarskjöld, Desmond Tutu m.fl. Läs mer under fliken Tidigare forskning.

* Ett biografiskt projekt om biskopen och teologen John Cullberg
John Cullberg var biskop i Västerås 1940-1962. Redan på 1920-talet kritiserar Cullberg ytterhögern och distanserar sig från fascisternas demokratikritik. Han pekar också på risken för en demokratiskt genomförd totalitarism. Under hans biskopstid avgjordes Svenska kyrkans plats i skördetidens folkhem. Därmed blir den samhällspolitiska sidan av hans teologi intressant.
   Läs mer under fliken Pågående projekt.

* Flodellska forskningspriset
Priset instiftades av Sven Arne och Gunvor Flodell och utdelas av forskningsstiftelsen SSKT till nydanande forskning inom SSKT:s verksamhetsområde.
  Priset har tilldelats biskop TD Andreas Holmberg (2020), forskningsledare TD Marie Rosenius (2018) samt professor Jonas Ideström (2016). Läs mer under fliken Om SSKT.

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se