Vår skriftserie

Böckerna 20-27 är tillgängliga och säljs genom Artos.

1. 1981, Varför inte kristendom?, Lars Gyllensten, Gösta Wrede, metropoliten
Johannes, Rainer Carls

2. 1982, Skuld – Ansvar – Befrielse, Harry Aronson, Birger Gerhardsson,
Gösta Wrede.

3. 1983, Gösta Wrede, Vad säger Geijer?

4. 1986, Språk och Verklighet, Siegrun Fernlund, Lars Gustafsson, Lars
Haikola, Eskil Hemberg, Tom Sandqvist

 5. 1991, Tro och Politik, Sam Dahlgren, Hans S A Engdahl, Sven Arne
Flodell, Manfred Hofman, Åke Holmberg, Göran Gustafsson, Dag
Sandahl

 6. 1993, Pengar, Politik och Moral, Carl-Gustaf Andrén, Göran Bexell, Bo
Hanson, Jonas Jonson, Bengt Rydén, Stig Strömholm

 7. 1998, Möte med människor av annan tro, Håkan Eilert, Biörn Fjärstedt,
Sven Arne Flodell, Karin M Hedner, Jan Henningsson, Jan Hjärpe,
Samuel Rubenson, Hans Ucko

 8. 1999, Dagspress och religion, Per Block, Ingmarie Froman, Pär-Arne Jigenius,
Anders Mellbourn, Richard Swartz, Beate Sydhoff, Gösta Wrede

9. 2000, Författare och kristen tro, Ingemar Algulin, Lars Andersson, Eva
Ekselius, Lennart Hagerfors, Vibeke Olsson Falk, Agneta Pleijel, Bengt
Pohjanen, Astrid Trotzig, Gösta Wrede

10. 2003, Gunnar Rosendal. En banbrytare för kyrklig förnyelse, Oloph Bexell,
Kjell Blückert, Chistian Braw, Birgitta Brodd, Sven-Erik Brodd, Bo Hanson,
Jouko M V Heikkinen, Birgitta Laghé, Staffan Ljungman, Bengt
Stolt, Yvonne Maria Werner. Redaktör Vivi-Ann Grönqvist (Artos)

11. 2004, Sam Dahlgren, Sverige och kristen tro – ett forum för dialog och samhällsdebatt.

12. 2005, Människan, meningen och kristen tro, Marika Andrae, Axel Carlberg,
Göran Collste, Lars Haikola, Gunn Johansson, Owe Wikström,
Per Åkerlund, Sven Arne Flodell

13. 2006, Religionsblindhet, Inger Hammar, Hedvig Brander Jonsson,
Tomas Axelson, Astrid Söderberg Widding, Göran Gustafsson, Eva
Lantz, Kjell-Åke Modéer, Olof Franck, Bo Hanson

14. 2008 Manfred Björkquist – visionär och kyrkoledare, Torbjörn Aronson,
Oloph Bexell, Kjell Blückert, Birgitta Brodd, Sven-Erik Brodd, Thomas
Ekstrand, Bo Hanson, Alf Linderman, Björn Ryman, Inga Sanner,
Birgit Stolt, Rune Söderlund, Alf Tergel, Gösta Wrede. Redaktör Vivi-
Ann Grönqvist (Artos)

15. 2008 Andlig växt i kristen tradition, Per Arne Bodin, Bo Brander, Sven-Erik Brodd,
Hans-Olov Hansson, Bengt Holmberg, Katarina Lewis, Magnus Ottosson,
Catharina Segerbank16. 2008 Åke Andrén – ett mångsidigt professorsliv,
Carl-Gustaf Andrén, Carl, Axel Axelsson, Oloph Bexell, Sven-Erik Brodd, Lars Eckerdal, Sven
Arne Flodell, Vivi-Ann Grönqvist, Olle Klaar, Gunnar Weman. Red:
S.A.Flodell & V-A Grönqvist. (60 kr)

17. 2009, Sven Arne Flodell, Manfred Björkquist: I kamp lever kyrkan – i vila
dör hon. Samtal med Manfred Björkquist (Artos)
 

18. 2010, Vivi-Ann Grönqvist. Ett liv i tjänst för Kyrkan. Anders Alberius, Kerstin
Berglund, Sven-Erik Brodd, Anders Bäckström, Sven Arne Flodell,
Ronald Henriksson, Anna-Greta Norén, Björn Ryman
 
19. 2012, Mångkulturell samverkan – platser och prägel. Henrik Amneus, Mats
Bergquist, Hans Corell, Kaj Falkman, Mohammad Fazlashemi, Ingmari
Froman, Ulla Gudmundson, Jan Henningsson, Jan Hjärpe, Titti Nylander,
Lennart Sjöström

20. 2012, Siri Dahlquist – psalmförfattare, prästfru, teolog. Redaktör Vivi-Ann
Grönqvist (Artos)

21. 2015, Att mötas är att växa. En studie i mångkulturalitet. Henrik Amneus, Thomas Arentzen, Mats Bergquist, Kjell Blückert, Helena Bodin, Hans Corell, Fredrik Emanuelson, Kaj Falkman, Mohammad Fazlashemi, Ingmari Froman, Ulla Gudmundson, Jan Henningsson, Jan Hjärpe, Charlotte Hyltén Cavallius, Anne Kubai, Margareta Nordin, Titti Nylander, Björn Ryman, Lennart Sjöström, Uno Solinger, (Artos).

22. 2015, Prästliv på olika kontinenter. En vänbok till Sven Arne Flodell. Birgitta Brodd, Sven-Erik Brodd,
Bengt Ericsson, Gunvor Flodell, Liliam Prytz Nilsson, Anita Vatanen de Basila, Ricardo Veira, Marianne Helenius.
Redaktör Lennart Sjöström (Artos)

23. 2015, Anne-Marie Thunberg. Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft.
Redaktör Lennart Sjöström (Artos)

24. 2016, Sven Arne Flodell, Ett hoppfullt tidens tecken. Från elitism till holism. SSKT 100 år. Med Kajsa Ahlstrand, Sven-Erik Brodd, Alf Corell, Jonas Ideström och Sven Thidevall. (Artos)
 
25. 2016, ”Och hela folket sade Amen” – perspektiv på gudstjänst och kyrka.
Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman. Redaktörer: Leif Nordenstorm & Tiit Pädam. Jerk Alton, Oloph Bexell, Sven-Erik Brodd, Maria Eckerdal, Lennart Edquist, Sören Ekström, Bengt Ericsson, LarsOlov Eriksson, Biörn, Fjärstedt, Mårten Gudhundhs, Klas Hansson, Antje Jackelén, Karin Johannesson, Jonas Jonson, Caroline Krook, Bo Lundmark, Mikael Löwegren, Stig Norin, Birger Olsson, Tiit Pädam, Jakob Tronêt, David Tustin, Urmas, Viilma, John Vikström, Lena Weman och Jan-Erik Wikström. (Artos)

26. 2019, Innan murarna föll. Svenska kyrkan under kalla kriget. Redaktör: Lennart Sjöström.

27. 2020. Svenska kyrkan som minoritetskyrka. Rapport från projektet "Folkkyrka i minoritet". Redaktör: Sven Thidevall. Utkommer i januari 2020.
Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se