Vår skriftserie


De böcker som getts ut på Artos förlag finns tillgängliga genom bokhandeln eller förlaget.
Alla böcker kan lånas genom närmaste folkbiblioteks förmedling.

Stiftelsens Sverige och kristen tro - Skriftserie

Nr 29. 2022. "Fast spridd i många länder". En vänbok om kyrka och utland tillägnad Lennart Sjöström. Redaktör: Kristenson, Olle. (Artos Skellefteå)

Nr 28. 2021. Mindre folk - mer kyrka? Möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid. Rapport 2 från SSKT:s projekt "Folkkyrka i minoritet. Redaktör: Thidevall, Sven (Artos Skellefteå).

Nr 27. 2020, Svenska kyrkan som minoritetskyrka. Rapport från projektet "Folkkyrka i minoritet". Redaktör: Thidevall, Sven (Artos, Skellefteå).
Nr 26. 2019, Innan murarna föll. Svenska kyrkan under kalla kriget. Redaktör: Sjöström, Lennart (Artos, Skellefteå).

Nr 25. 2016, ”Och hela folket sade Amen” – perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman. Redaktörer: Sjöström, Lennart & Pädam, Tiit (Artos, Skellefteå).

Nr 24. 2016, Flodell, Sven Arne: Ett hoppfullt tidens tecken. Från elitism till holism. SSKT 100 år. (Artos, Skellefteå.)

Nr 23. 2015, Anne-Marie Thunberg - Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft. Redaktör Sjöström, Lennart (Artos, Skellefteå).

Nr 22. 2015, Prästliv på olika kontinenter. En vänbok till Sven Arne Flodell. Redaktör Sjöström, Lennart (Artos, Skellefteå).

Nr 21. 2015, Att mötas är att växa. En studie i mångkulturalitet. Redaktör Flodell, Sven Arne (Artos, Skellefteå).

Nr 20. 2012, Siri Dahlquist – psalmförfattare, prästfru, teolog. Redaktör: Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå).

Nr 19. 2012, Mångkulturell samverkan – platser och prägel. Redaktör: Lennart Sjöström (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 18. 2010, Vivi-Ann Grönqvist - Ett liv i tjänst för Kyrkan. Redaktörer Flodell, Sven Arne & Grönqvist, Vivi-Ann (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 17. 2009, Flodell, Sven Arne: I kamp lever kyrkan – i vila dör hon. Samtal med Manfred Björkquist. (Artos, Skellefteå.) [En CD med intervjuer med Manfred Bjökquist medföljer boken.]
https://artos.se/bok/i-kamp-lever-kyrkan-i-vila-dor-hon-samtal-med-manfred-bjorkquist/

Nr 16. 2008, Åke Andrén - Ett mångsidigt professorsliv. Redaktörer Flodell, Sven Arne & Grönqvist, Vivi-Ann (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 15. 2008, Andlig växt i kristen tradition. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 14. 2008, Manfred Björkquist – Visionär och kyrkoledare. Redaktör Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå).
https://artos.se/bok/manfred-bjorkquist-visionar-och-kyrkoledare/

Nr 13. 2006, Hammar, Inger m.fl.: Religionsblindhet. Redaktör: Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 12. 2005, Människan, meningen och kristen tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 11. 2004, Dahlgren, Sam: Sverige och kristen tro - Ett forum för dialog och samhällsdebatt. (Stiftelsen Sverige och kristen tro.)

Nr 10. 2003, Gunnar Rosendal - En banbrytare för kyrklig förnyelse. Redaktör Grönqvist, Vivi-Ann (Artos, Skellefteå).

Nr 9. 2000, Algulin, Ingemar m.fl.: Författare och kristen tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 8. 1999, Jigenius, Pär-Arne m.fl.: Dagspress och religion. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 7. 1998, Eilert, Håkan m.fl.: Möte med människor av annan tro. Redaktör Flodell, Sven Arne (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 6. 1993, Strömholm, Stig m.fl.: Pengar, Politik och Moral. Svenska kyrkans forskningsråd - Kyrka och samhälle. (Stiftelsen Sverige och kristen tro).

Nr 5. 1991, Tro och Politik. Redaktör Flodell, Sven Arne (Verbum, Stockholm).

Nr 4. 1986, Fernlund, Siegrun m.fl.: Språk och Verklighet. (Stiftelsen Sverige och kristen tro.)

Nr 3. 1983, Wrede, Gösta: Vad säger Geijer? Livssyn och tro hos Erik Gustaf Geijer och hans betydelse idag. (Plus ultra, Helsingborg.)

Nr 2. 1982, Gerhardsson, Birger & Aronson, Harry & Wrede, Gösta: Skuld, ansvar, befrielse. (Skeab, Älvsjö.)

Nr 1. 1981, Gyllensten, Lars m.fl.: Varför inte kristendom? (Skeab, Älvsjö.)

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se