Folkkyrka i minoritet

Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation - att kyrkan inte längre omfattar "alla". Det fungerar att vara en levande kyrka då också, men inte på samma sätt som tidigare. Projektet Folkkyrka i minoritet undersöker utmaningarna och möjligheterna i denna nya situation.
  Projektet inleddes med ett symposium i Uppsala 2019 i samverkan med stiftelsen Fjellstedtska skolan. Symposiet var inriktat på erfarenhetsutbyte, med bidrag från systerkyrkor i Tyskland och Storbritannien, som har kommit längre i den omställning som Svenska kyrkan står mitt uppe i. Erfarenheter från svenskkyrkliga församlingar, i förorten och i utlandet, där minoritetssituationen länge varit en verklighet, kompletterade bilden.
  I projektets första rapport Svenska kyrkan som minoritetskyrka (Artos 2020.) dokumenteras erfarenheter av hur det är att leva som folkkyrka i minoritet:
 • Sven-Erik Brodd: När folket och kyrkan i folkkyrkan gått skilda vägar
  • Almut Bretschneider-Felzmann: Att minska med glädje? Reflektioner över kyrkornas utveckling i Tyskland.
  • Carol Wardman: Välkänd men främmande. En walesisk erfarenhet.
  • Kerstin Billinger: En öppen minoritetskyrka? Erfarenheter från Skärholmens församling.
  • Eva Sundelin Isaksson: Utlandskyrkan - en framtidsmodell?
  • Sven Thidevall: Sorgen och glädjen de vandra tillsamman ...
Boken finns tillgänglig, se: https://artos.se/bok/svenska-kyrkan-som-minoritetskyrka/

Projektets nästa fas inleddes med en fördjupande temadag 2020 i samverkan med stiftelsen Fjellstedtska skolan. Arbetet fortsätter nu med en serie författarseminarier.

Projektkontakt: Sven Thidevall
E-post: thidevall snabel-a abc.se

John Cullberg (1895-1983) (Bild: Uppsala universitetebibliotek)

John Cullberg

Ett biografiskt projekt om biskopen och teologen John Cullberg

John Cullberg (1895-1983) var biskop i Västerås stift 1940-1962, efter en akademisk karriär i Göteborg och Uppsala och prästtjänst i Uppsala stift.
  Cullberg kritiserade idéer från den politiska ytterhögern redan på 1920-talet. Han distanserar sig från den kritik av demokratin som framfördes av fascismen, men pekade också på risken för en demokratiskt genomförd totalitarism. Cullbergs herdabrev till Västerås stift 1944 blir omdiskuterat.
  Hans biskopstid inföll under den tid så Svenska kyrkans plats i skördetidens folkhem avgjordes. Därmed blir den samhällspolitiska sidan av hans ecklesiologi intressant.

Projektkontakt: Sven-Erik Brodd
E-post: sven-erik.brodd snabel-a teol.uu.se

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.