Aktuellt

Folkkyrka i minoritet

Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation, från att ha omfattat "alla" till att vara en av minoriteterna. Även då kan fungera utmärkt att vara en levande kyrka, men det kan inte fungera på samma sätt som tidigare. Projektet Folkkyrka i minoritet undersöker utmaningarna och möjligheterna i denna förändring.
 I en första rapport dokumenteras erfarenheter av hur det är att leva som folkkyrka i minoritet redan idag: Svenska kyrkan som minoritetskyrka. (Artos 2020.) Boken finns tillgänglig i bokhandeln och hos förlaget.

I projektets nästa fas förs fler perspektiv in för att undersöka Svenska kyrkans kommande ställning som en folkkyrka i minoritet. Läs mer under fliken Aktuell forskning.
 

Ett biografiskt projekt om biskopen och teologen John Cullberg

John Cullberg (1895-1983) var biskop i Västerås stift 1940-1962. Redan på 1920-talet kritiserade Cullberg idéer från den politiska ytterhögern. Han distanserar sig från den demokrati-kritik som framfördes av fascisterna, men pekade också på risken för en demokratiskt genomförd totalitarism. Hans biskopstid inföll sedan under den tid så Svenska kyrkans plats i skördetidens folkhem avgjordes. Därmed blir den samhällspolitiska sidan av hans kyrkosyn intressant. Läs mer under fliken Aktuell forskning.


Flodellska forskningspriset 2020 går till Andreas Holmberg

Andreas Holmberg tilldelas priset för sin avhandling  Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, där han studerar församlingar som befinner sig i sammanhang av kulturell mångfald och socialt utanförskap.
 Det Flodellska forskningspriset är instiftat av Sven Arne och Gunvor Flodell och utdelas av stiftelsen Sverige och Kristen Tro till nydanande forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Läs mer under fliken Tidigare forskning.


Aktuella publikationer

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se