Folkkyrka i minoritet - temadagar
Temadagen äger rum på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala 29 augusti 2020. OBS! Nytt datum.

Svenska kyrkan är på väg att bli en minoritetskyrka. Att vara i minoritet är ingen ovanlig erfarenhet i kyrkans historia, och Europas alla folkkyrkor genomgår liknande förändringar. Det fungerar det också, men inte på samma sätt som tidigare. Vad innebär det då för Svenska kyrkans framtid?
Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Stiftelsen Sverige och kristen tro inbjuder till ent temadag om Svenska kyrkans framtid lördag 29 augusti. Kaffe står framdukat kl 9.00. Temadagen pågår 9.30-17.00
Senaste anmälningsdag: 28 juni 2020.
 Vi får dela erfarenheter och tankar om vår kyrkas framtid med preliminärt bland andra: professor Kajsa Ahlstrand, kyrkoherde Ann Aldén, professor Sven-Erik Brodd, stiftsadjunkt Jan Eckerdal, diakon Gunnar Edqvist, docent Sune Fahlgren, kyrkoherde Judith Fagrell, professor Bengt Kristensson Uggla, stiftsadjunkt Katariina Sjöblom, docent Sven Thidevall, universitetslärare Björn Vikström. (Dessa har lovat att medverka när temadagen var planerad till maj 2020. Eftersom dagen flyttats på grund av coronaepedemin har vi ännu inte hunnit få besked om vilka av ovanstående som kan medverka 29 augusti.
 
Anmälan görs på forumuläret till höger. Begränsat antal platser.
Avgift för symposiet är endast 300 kronor. Då ingår kaffe och lunch under dagen.  Avgiftsfritt för heltidsstuderande.
Boken "Svenska kyrkan som minoritetskyrka" (Artos 2020) ingår i avgiften.
Anmälan görs på Fjellstedtska skolans hemsida. Begränsat antal platser.

Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT)
 Anordnar möten och konferenser eller seminarier
* Främjar vetenskaplig forskning
* Ger ut böcker
Verksamhetsparagraf:
Stiftelsen verkar för saklig information på vetenskaplig grund, analys av aktuella samhällsfrågor i relation till humanistiska och kristna värderingar på basis av meningsutbyte.
Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se