Forskningspris till Stockholmsbiskop

Teologie doktorn, biskop Andreas Holmberg, har tilldelats det Flodellska forskningspriset för 2020. Priset är instiftat av makarna Sven Arne och Gunvor Flodell och delas ut av Stiftelsen Sverige och Kristen Tro. Biskop Andreas mottog priset av Gunvor Flodell den 12 september i Gustav Vasa kyrka, i närvaro av stiftelsens ordförande Sven-Erik Brodd.

- Att skriva en avhandling är hårt arbete så det här priset gör mig såklart både stolt och glad. Jag känner mig hedrad över att ha tilldelats priset, säger Andreas Holmberg.

- En viktig utgångspunkt i min avhandling är att teologi skapas och växer fram mitt i församlingslivet, det jag kallar ”levd teologi”. Jag ser priset och dess motivering som en bekräftelse på att alltfler inser värdet av, och vill ta vara på, församlingarnas liv och arbete som källor för teologi. Svenska kyrkan är på väg in i ett nytt landskap, och på den vägen är det helt avgörande att lyssna in den levda teologi som växer fram i församlingarna.

MOTIVERINGEN

Av motiveringen framgår att Andreas Holmberg genom sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi, Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan brutit ny mark inom sitt forskningsfält. Han studerar Svenska kyrkan där den på olika sätt befinner sig i en utmanande minoritetsställning, i sammanhang som kännetecknas av kulturell mångfald och socialt utanförskap.

Foto:  Biskop Andreas Holmberg efter mottagningsmässan i Storkyrkan den 29 september 2019. Foto: Greger Hatt, Predikoverkstan

Läs mer på Stockholms stifts hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyheter/biskop-andreas-belonades-for-sin-forskning


Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT)
 Anordnar möten och konferenser eller seminarier
* Främjar vetenskaplig forskning
* Ger ut böcker
Verksamhetsparagraf:
Stiftelsen verkar för saklig information på vetenskaplig grund, analys av aktuella samhällsfrågor i relation till humanistiska och kristna värderingar på basis av meningsutbyte.
Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se